Εκπαιδεύτρια - Εισηγήτρια: Βασιλική  Τσιάτα,
Κοινωνιολόγος,  Εκπαιδεύτρια  Ενηλίκων,
Στέλεχος  Κ.Π.  Λάρισας  "ΟΡΦΕΑΣ"