Σεμινάριο βραχείας διάρκειας που απευθύνεται σε ζευγάρια με στόχο την βελτίωση παραγόντων που σχετίζονται με την ποιότητα της συντροφικής σχέσης.