Εξ΄Αποστάσεως Εισαγωγικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Νεοπροσληφθέντες/είσες μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
Γνωριμία με τον Οργανισμό. Πλαίσιο Λειτουργίας, Αρχές & Φιλοσοφία, Διοικητικές Υπηρεσίες και Διαδικασίες. Δομές & Θεραπευτικό έργο