Δημιουργώντας δεσμούς: Η σύνδεση με τις ικανότητες, τις αξίες και τα αποθέματα ως πηγή δύναμης και μεταμορφώσεων. Η αξιοποίηση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης (Appreciative Inquiry Systemic Approach) στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης κοινοτήτων και ομάδων