Ο ΟΚΑΝΑ διοργάνωσε 2 Ημερίδες με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές χορήγησης βουπρενορφίνης», μια στην Αθήνα την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου και μια στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, με στόχο την εκπαίδευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και θεραπευτικού Προσωπικού του Οργανισμού.