Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: Κοκκώλης Κωνσταντίνος Ψυχίατρος, Αναπληρωτής Διευθυντής Εφαρμογών