Το ηλεκτρονικό μάθημα παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηρηστικά και λειτουργίες της πλατφόρμας e-learning του OKANA και έχει στόχο να εξοικιώσει το προσωπικό και γενικότερα τους χρήστες της εφαρμογής με τη διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων