Το ηλεκτρονικό μάθημα παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηρηστικά και λειτουργίες της πλατφόρμας e-learning του OKANA και έχει στόχο να εξοικιώσει το προσωπικό και γενικότερα τους χρήστες της εφαρμογής με τη διαχείριση των ηλεκτρονικών μαθημάτων 

Σε αυτό το μάθημα παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και οδηγίες χρήσης για τις πιο δημοφιλής εφαρμογές Επικοινωνίας και Τηλεδιάκεψης.